รายงานสรุปการเบิก-จ่าย ตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ข้อมูล ณ วันที่ 20-06-2019

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/www/apache24/data/bugget/report_pj_all.php on line 55